Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – skladište Mosna 15, Koprivnica, GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica