Ambiciozni planovi Županijskog savjeta mladih

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije 24. rujna u prostorijama Županije održao je svoju drugu sjednicu. Članove Savjeta pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota, te im je ukazao na činjenicu da Savjet u svom radu može uvijek računati na potrebnu stručnu pomoć županijskih službi i dužnosnika. Kao gošća sjednici je prisustvovala i ravnateljica Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije Željka Koluđer Vlahinja.

U skladu sa zakonskom roku Savjet mladih raspravljao je o svom programu rada i financijskom planu za 2011. godinu. Članovi Savjeta odredili su programske i druge aktivnosti kojima se namjeravaju baviti tijekom iduće godine, te odredili sredstva koja će im biti potrebna u realizaciji zacrtanog. Naglasak je stavljen na  jačanje suradnje s udrugama mladih kao i ostalim savjetima mladih s područja Županije, a sve u svrhu aktivnijeg uključivanja mladih u javni život Županije.

Dogovorena je suradnja s Obiteljskim centrom Koprivničko-križevačke županije u provođenju projekta pod nazivom „Analiza potreba i interesa mladih“. Članovi Savjeta mladih, njih petero, u listopadu će u srednjim školama Županije provesti anketu o interesima i društvenoj uključenosti mladih. Anketom će se obuhvatiti oko 800 učenika svih razreda srednjih škola. Rezultati ankete prezentirati će se javnosti i poslužiti će Obiteljskom centru kao stvarni pokazatelj potreba mladih, a Županijskom savjetu kao uvod u provođenje opsežnije ankete koja bi obuhvatila širu skupinu mladih. Rezultati dobiveni provedenim anketama pružili bi osnovu za izradu Županijskog programa za mlade.

Međunarodnu godinu mladih, vođenu sloganom „Dijalog i međusobno razumijevanje“, koja je započela 12. kolovoza 2010. godine, članovi Savjeta odlučili su obilježavati i progresivnijim nastupom u medijima, kako bi mladi Županije znali da imaju svoje predstavnike uključene u rad tijela regionalne vlasti.