Županova rješenja o rasporedu sredstava proračuna

 Župan Darko Koren danas je donio rješenja o rasporedu sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije za sljedeće namjene:

  • Visokom gospodarskom učilištu iz Križevaca donirano je 3679 kuna za sponzorstvo troškova odlaska pet studenata na stručnu praksu u inozemstvo. Tako će studenti Zoran Radanac, Zoran Jurić i Milan Mišir praksu obavljati u Mađarskoj, Maja Zelenić u Sloveniji, a Mario Beljak u Švicarskoj.
  • Pauli Hrpalo iz Koprivnice raspoređeno je 3000 kuna za sufinanciranje troškova odlaska u Tanzaniju radi pomoći u sirotištu.
  • Za koprivničku podružnicu Dječjeg vrtića Svetog Josipa raspoređeno je 3000 kuna za sufinanciranje troškova obnove dječje garderobe u prostoru vrtića.
  • Centru za odgoj i rehabilitaciju Križevci donirano je 3000 kuna za sufinanciranje troškova odlaska defektologinje Kristine Kranjčević na Treći svjetski kongres za ranu intervenciju, koja će se početkom svibnja održati u New Yorku (SAD).