Županijska skupština donijela Proračun za 2019. godinu od gotovo 466 milijuna kuna

Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije okupili su se na 11. po redu sjednici Županijske skupštine koja je održana u ponedjeljak, 10. prosinca, kako bi raspravljali o 15 točaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice članovima Skupštine prikazani su nagrađeni video radovi učenika u sklopu jedinstvenog projekta „Moja županija bez korupcije“ koji provodi županijsko Antikorupcijsko povjerenstvo, a možete ih vidjeti OVDJE. Dječji radovi predstavljeni su u izlozima Gradske knjižnice i čitaonice “Fran Galović”, a 13. prosinca u 18,30 sati tamo će se održati i svečana dodjela nagrada.

Prva točka dnevnog reda bilo je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Županije.

Najznačajnija odluka bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, a ukupni proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 465.882.465 kuna.

Ukupno su za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu od 7.208.600 kuna i iz pomoći izravnanja planirana sredstva u iznosu od 41.400.877 kuna, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 48.609.477 kune. Moram još jednom ponoviti kako ćemo do kraja ove godine uprihodovati iz fonda izravnanja oko 5,7 milijuna kuna. Planirana su i sredstva pomoći, od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 11 milijuna kuna i za najam Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica u iznosu od 3,3 milijuna kuna. Proračun za 2019. godinu planiran je kao prijelazno razdoblje između razdoblja u kojemu smo imali određenih financijskih problema i na neki način bili suočeni s neplaniranim gubitkom najvećeg dijela prihoda, posebno prihoda s osnovu rente na mineralne sirovine koji je bio manji za 12 milijuna kuna. Sljedeću godinu promatramo kao godinu apsolutne proračunske i financijske konsolidacije i kao period za pripremu razvojnih projekata, te smatramo kako ćemo zajedno s našim proračunskim korisnicima, s našom Razvojnom agencijom PORA-om, sigurno to iskoristiti na najbolji mogući način.“, pojasnio je župan.

Klub članova SDP-a i HL-a uputio je objedinjeni prijedlog od deset amandmana na prijedlog Proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Nakon očitovanja pročelnice Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marine Horvat, koja je pojasnila kako su amandmani u skupštinsku proceduru stigli na vrijeme, ali nisu bili formalno ispravni u smislu Poslovnika Županijske skupštine, župan, kao zakonski predlagač Proračuna, na iste se nije mogao očitovati zbog formalnih nedostataka. Naime, odredbom članka 106. stavka 3. Poslovnika predviđeno je kako je podnošenje amandmana na prijedlog Proračuna, kao izmjena i dopuna Proračuna, moguće samo pod uvjetom da se za povećanje nekog rashoda predloži istovremeno smanjenje nekog drugog rashoda, odnosno izdatka iz proračuna, a koji nedostatak su imali dostavljeni amandmani.

Nakon svih rasprava, proračun je usvojen većinom glasova članova Skupštine.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu, Odluka o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu te je donesen Plan razvoja sustava civilne zaštite s provedenim aktivnostima iz 2018., kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu sa trogodišnjim financijskim učincima na području Županije, koje je predstavio zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Članovi Skupštine donijeli su i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, razmatrano je Izvješće o provedenom postupku likvidacije trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. Koprivnica – Geotermalni program Kutnjak te je donesen Zaključak o utvrđenju interesa za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Ministarstvom financija, Poreznom upravnom, bez provođenja javnog natječaja. Na dnevnom redu bilo je i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o preuzimanju nekretnina upisanih kao općenarodna imovina u vlasništvo Osnovne škole Ferdinandovac, Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje te  Osnovne škole Kloštar Podravski. Također je donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Osnovne škole Koprivnički Ivanec, u korist Općine Koprivnički Ivanec, radi proširenja, odnosno dogradnje dječjeg vrtića „Vrapčić“ Đelekovec, podružnice „Ivančica“ Koprivnički Ivanec.

Uz Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna za 2018. godinu, Proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad, usvojen je i Plan rada Županijske skupštine za 2019. godinu te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja Srednje škole Koprivnica.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Skupštine Željko Pintar, obzirom da je to bila posljednja sjednica ove godine, uputio je svima okupljenima zahvale na suradnji i konstruktivnim raspravama te čestitao nadolazeće blagdane.

Služba ureda župana