Županijska skupština donijela Proračun za 2016. godinu

Na 18. sjednici Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije održanoj u četvrtak, 26. studenog članovi Skupštine raspravljali su o 23 točke dnevnog reda.

Na samom početku odlučivalo se o Izmjenama i dopunama Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2015. godinu kojeg je obrazložio župan Darko Koren kao „dio tehničke procedure s namjerom preraspodjele sredstava radi učinkovitijeg provođenja pojedinih projekata i aktivnosti do kraja godine“, što su članovi Skupštine podržali većinom glasova.

Najznačajnija odluka bila je donošenje Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, a ukupni konsolidirani proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 221,8 milijuna kuna.

IMG_0664mO samoj proceduri planiranja proračuna župan je pojasnio kako je sama procedura započela još u srpnju, nastavljena je upućivanjem u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnosti te je 13. listopada objavljen na službenim županijskim stranicama.

Naime, planirani proračun za 2016. godinu znatno je veći od proračuna za 2015. godinu zato što je metodološki za razdoblje od 2016. – 2018. godine trebalo uključiti kompletne financijske planove proračunskih korisnika, pa su u županijski proračun uključene županijske ustanove u zdravstvu što je ukupno povećanje od oko 70 milijuna kuna obrazložio je župan Koren.

Klub članova SDP-HNS-HSU-HSLS uputio je šest amandmana na prijedlog proračuna i projekcije za naredne godine, ali nakon očitovanja o predloženim amandmanima koje je dao zamjenik župana Ivan Pal, većina članova Skupštine nije ih podržala.

IMG_0665mNakon održanih rasprava župan je naglasio u svojem obrazloženju kako se prijedlog proračuna zasniva na radu stručnih tijela i upravnih odjela iz čijeg rada proizlazi kontinuirano dobra proračunska politika i planiranje programa i investicija, što potvrđuju i predloženi amandmani koji se odnose na 0,78 posto ukupnog proračuna.

Na jučerašnjoj sjednici prihvaćen je prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekta udruga koje su od interesa za Županiju uz male izmjene koje je predložio član Skupštine Pintar Željko pohvalivši „kvalitetno osmišljen i napravljen Pravilnik“.

Jednoglasno su podržani i Antikorupcijski programi za trgovačka društva koja su u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko – križevačke županije i ustanove kojima je Županija osnivač, a za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Prihvaćanjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta javno – privatnog partnerstva Koprivničko – križevačke (Službeni glasnik br. 15/14) kojom je bilo obuhvaćeno 7 projekata, briše se investicija u Kloštru Podravskom i dodaju dvije nove investicije: Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno.

Nakon obrazloženja zamjenika župana Darka Sobote, a temeljem dopisa Ministarstva poljoprivrede donijeta je i Odluka o neproduljenju Ugovora broj 06101 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/1- Križevci“ .

IMG_0672mZaključkom Županijske skupštine odlučeno je kako će se dati prijedlog dopune Mreže hitne medicine zbog višestrukog porasta broja hitnih intervencija u 2014. godini i prvih osam mjeseci u 2015. godini na području Grada Križevaca i okolice i Grada Đurđevca i okolice što ukazuje na potrebu za timovima T2.

Razmatrana su i prihvaćena Izvješća o stanju očuvanosti i zaštite prirode na području Županije za razdoblje od 2010. do 2014. godine te Izvješće o elementarnim nepogodama u 2014. godinu. Raspravljalo se i o radu Županijske skupštine za sljedećih godinu dana te je većinom glasova donijet Plan rada za 2016. godinu.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.