Županijska skupština donijela proračun za 2015. godinu

Dvanaesta sjednica Županijske skupštine održana je u srijedu, 26. studenoga u koprivničkoj Gradskoj vijećnici. Obrazloženje za prvu točku dnevnog reda (donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu) dao je župan Darko Koren koji je istaknuo kako se ovdje radi o usklađivanju pozicija proračuna iz tehničkih razloga.

Jedna od važnijih točaka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. koja je usvojena većinom glasova. Zajedno sa 5,9 milijuna kuna neiskorištenih sredstava ove godine, Proračun za sljedeću godinu iznositi će 169 milijuna kuna.

Članovi Skupštine donijeli su Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu jedinicama lokalne samouprave s ciljem uravnoteženja razvoja tih jedinica.

Na jučerašnjoj Skupštini izabrani su članovi i zamjenici članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Razmatrana su i prihvaćena Izvješća Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije i Županijske koordinacije za ljudska prava za 2014. godinu te je donesena Odluka o produženju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011. do 2013. godine.

Uz donošenje odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu BISTRA d.o.o., Skupština je donijela Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkim društvima KOPRIVNICA PLIN (Koprivnica), KOMUNALIJE – PLIN (Đurđevac) i „RADNIK – PLIN“ (Križevci) na postojećem distribucijskom sustavu.

Župan Darko Koren obrazložio je donošenje Odluke o prihvaćanju Projekta javno-privatnog partnerstva „Koprivničko-križevačka županija – škole“ kojim se nastoji obuhvatiti sedam investicija, a to su izgradnja Obrtničke škole u Koprivnici, dogradnja gimnazija u Đurđevcu i Križevcima te izgradnja manjih sportskih dvorana u Općinama Kloštar Podravski, Đelekovec, Sveti Petar Orehovec i Kalnik.

Važna točka dnevnog reda bila je i prijenos osnivačkih prava Osnovne škole Grgura Karlovčana Gradu Đurđevcu, a temeljem prethodne odluke Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Član Skupštine Željko Lacković zahvalio je Županiji za sva dosadašnja ulaganja u đurđevačko školstvo te izrazio želju za daljnjom suradnjom.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol