Županijska skupština donijela proračun za 2010.

Dana 18. prosinca u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici održana je 5. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Među brojnim točkama dnevnog reda najveća pozornost vijećnika bila je, prema očekivanju, usmjerena na donošenje proračuna za 2010. godinu.

Proračun je uvodno, kao predlagač, obrazložio župan Darko Koren, koji je vijećnicima skrenuo pozornost na složene okolnosti i tešku gospodarsku situaciju razdoblja u kojem se taj dokument donosi. Proračun se temelji na (ne previše optimističnim) smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija, te odredbama Zakona o proračunu. Predloženi proračun Koprivničko-križevačke županije iznosi 152,6 milijuna kuna, a župan je ocijenio kako je realno planiran i ostvariv. Tijekom obrazlaganja pojedinih stavaka prihoda i rashoda najvećim problemom proračuna ocijenio je otplatu najma za koprivničku gimnaziju, građenu prema modelu javno privatnog partnerstva (JPP), što godišnje iznosi osam milijuna kuna. Župan je dalje kazao da predloženi proračun omogućava nesmetano obavljanje temeljnih funkcija kojima se Županija bavi, međutim spomenute poteškoće i loša gospodarska situacija u okruženju ipak se reflektiraju na planirane i već započete aktivnosti. Zbog toga je nužno kreditno zaduženje od 15 milijuna kuna kako bi se održao kontinuitet ulaganja u infrastrukturu i kapitalne objekte, te nastavile gospodarske aktivnosti.

Nakon uvodnog obrazloženja uslijedila je žustra rasprava u kojoj su sudjelovali Slavko Konfic (HSU), Marinko Bagarić (SDP), Nikola Novosel (SDP), Vjekoslav Mužinić (HNS), Verica Rupčić (HDZ), Milivoj Androlić (SDP), Željko Bakar (SDP), Damir Felak (HDZ) i Stjepan Henezi (SDP), a na kraju rasprave dodatna pojašnjenja i odgovore dao je župan Darko Koren. Valja izdvojiti da su se vijećnici u raspravi najviše usredotočili na visinu priljeva sredstava iz državnog proračuna, državne projekte na području Županije, broj zaposlenih u Županiji i projekt gradnje Gimnazije ”Fran Galović” po JPP-u. Amandmana na predloženi proračun nije bilo, a isti je usvojen s 21 glasom za dok je 19 vijećnika iz oporbenih redova bilo protiv.