Županija osigurala 280.000 kn za računala i računalnu opremu

Ovlašteni predstavnici Koprivničko-križevačke županije (kao naručitelja) u srijedu, 1. rujna, u zgradi Županije otvorili su ponude za nabavku računala i računalne opreme za 16 županijskih osnovnih i srednjih škola, te za učenički dom u Križevcima. Ukupna vrijednost potrebne informatičke opreme je 280.000,00 kuna, a obzirom da je pristiglo devet ponuda do kraja tjedna slijedi pregled dokumentacije i odabir najpovoljnije ponude.

Uz računala i informatičku opremu, Županija pred početak škole planira kupiti i dodatnu školsku opremu za kabinete i praktikume srednjih škola. Tako će se u petak, 3. rujna, ovlašteni predstavnici naručitelja ponovno sastati kako bi razmotrili ponude za opremanje kabineta i praktikuma.