Župan u Odboru regija Europske unije

Temeljem objedinjenog prijedloga Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina, na zatvorenom dijelu 135. sjednice Vlade Republike Hrvatske izmijenjena je Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2015.-2020. godine.

Izmijenjenom odlukom razrješuje se dio dosadašnjih članova i zamjenika članova i to Predrag Štromar, Jelena Pavičić Vukičević, Snježana Bužinec, Viviana Benussi, Ivan Vučić, Tulio Demetlika i Josipa Rimac.

Novim se članicama i članovima u Odbor regija Europske unije u navedenom mandatnom razdoblju, imenuju predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević i općinski načelnik Općine Pirovac Ivan Gulam, a zamjenicom i zamjenicima članova imenuju se župan Darko Koren, župan Međimurske županije Matija Posavec, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova Anteo Milos i gradonačelnica Grada Pleternice Antonija Jozić.

Sukladno imenovanju, predsjednik Pauk će hrvatsku područnu (regionalnu) samoupravu u Odboru regija predstavljati uz dosadašnje članove – župana Dubrovačko-neretvanske županije Nikolu Dobroslavića, župana Brodsko-posavske županije Danijela Marušića i župana Istarske županije Valtera Flegu.

Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije koje predstavlja europske regionalne i lokalne vlasti. Čine ga izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 28 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoja mišljenja o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove. Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti. Članovi Odbora regija izabrani su predstavnici u lokalnim ili regionalnim tijelima vlasti, a broj članova po državi ovisi o broju stanovnika te države. Članovi iz jedne države čine nacionalno izaslanstvo koje odražava političku, geografsku, regionalnu i lokalnu ravnotežu te države.

Služba ureda župana