Župan organizirao prijem za volontere

Župan Darko Koren je u srijedu 30. siječnja u prostorijama Županije, zajedno sa svojim zamjenicima Ivanom Palom i Darkom Sobotom i pročelnicima upravnih odjela, organizirao prijam za volontere pripravnike. Riječ je o visokoobrazovanim djelatnicima koji odrađuju svoj pripravnički staž bez zasnivanja radnog odnosa prema programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Županija u tom programu sudjeluje od 2010. godine, a u županijskim upravnim odjelima i ustanovama trenutno rade 22 volontera.

Župan Koren je s volonterima razgovarao o njihovim dojmovima u radu, te im je poželio da nakon što odrade pripravnički staž pronađu i stalno zaposlenje. Ukazao im je na namjeru da zajedno sa svojim mentorima intenzivno rade na usvajanju vještina koje će im biti od vitalnog značaja za kasnije trajno zaposlenje na tržištu rada. Isto tako je istaknuo i da je sretan što su njihove prve impresije pozitivne jer je radno ozračje iznimno važno za efikasnost uprave.