Župan i pročelnici o provedbi projekata i izvršenju Proračuna do kraja 2015.

Župan Koren održao je 7. po redu Kolegij pročelnika u ovoj godini, a naglasak je bio na analizi provedbe projekata i aktivnosti u 2015. godini, dinamici izvršenja Proračuna do kraja 2015. godine te izradi nacrta Plana proračuna za naredno trogodišnje razdoblje.

Temeljem Zakona o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja upute proračunskim korisnicima da izrade i dostave svoje financijske planove.
Upute prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu trebaju sadržavati dvostruke limite, jedan koji se odnosi na postojeće projekte i aktivnosti, te prostor za nove projekte i aktivnosti za koje je u ovom trenutku poznato da će se provoditi u narednom trogodišnjem razdoblju pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar.

Novost od ove godine u odnosu na dosadašnje planiranje je uključivanje cjelovitih financijskih planova ustanova u zdravstvu u proračun, što će bitno povećati plan proračuna.

Na temelju analize iznosa prihoda i primitaka koje je realno očekivati u narednom trogodišnjem razdoblju biti će formirani limiti te izrađene upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN broj 68/15) i ostalim korisnicima sredstava proračuna.

Pročelnici Upravnih odjela podnijeli su i kratka izvješća o provedenim aktivnostima od posljednjeg saziva Kolegija.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.