Župan Darko Koren sudjelovao na okruglom stolu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i lokalnim izborima

Ministarstvo uprave i GONG organizirali su u ponedjeljak 12. studenog u prostorijama Hrvatskog sabora okrugli stol o nacrtu prijedloga Zakona o lokalnim izborima i nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Cilj je bio potaknuti javnu raspravu o novim prijedlozima i to putem predstavnika zainteresirane i stručne javnosti. Na okruglom stolu je uz predstavnike ministarstava, Hrvatskog sabora i civilnog društva sudjelovao i župan Darko Koren sa suradnicima.

Ministar uprave Arsen Bauk dao je pregled predloženih izmjena u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i razloge donošenja Zakona o lokalnim izborima kojim su objedinjeni dosadašnji Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Župan Koren je na okruglom stolu istaknuo kako je načelno zadovoljan s predloženim zakonskim rješenjima, no dao je i određene prigovore. Dosadašnji oblik kontrole izvršne vlasti putem referenduma naveo je kao nelogičan, budući da se pokazalo da je neprovediv, pa ga je potrebno prilagoditi.

Isto tako neprihvatljivim je prikazao institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njegovih zamjenika ukoliko ne bi došlo do donošenja proračuna (što se planira uvesti) smatrajući da proračun ne može biti taj koji testira i kontrolira izvršnu vlast jer su upravo poznati primjeri u kojima su nadležni pravovremeno i kvalitetno pripremili proračun, ali zbog isključivo političke volje u predstavničkom tijelu isti nije podržan. Pored navedenog stoji i činjenica da su predstavnici izvršne vlasti izabrani na neposrednim izborima i samo onaj tko ih je izabrao ih može i smijeniti.

Glede prijedloga davanja ovlasti županu, gradonačelniku i općinskom načelniku u imenovanju predstavnika jedinice u upravnim i nadzornim tijelima ustanova kojima je jedinica osnivač, kao i trgovačkim društvima u kojima jedinica ima dionice ili poslovne udjele, župan Koren je stava kako takvo imenovanje mora biti na tragu zajedničkog dogovora i međusobnog suglasja predstavničkog tijela i izvršne vlasti.

Pohvalio je uvođenje instituta kontrole pojedinačnih neupravnih akata bilo izvršne, bilo predstavničke vlasti, a koji dosad kao takav nije bio predviđen u postojećim zakonskim rješenjima, već je isključivo bilo potrebno pokretati upravni spor protiv takvih akata.