Župan Darko Koren obišao Obiteljski centar u Koprivnici

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren obišao je sa zamjenikom Ivanom Palom i suradnicima u ponedjeljak 18. ožujka Obiteljski centar u Koprivnici. Ravnateljica Obiteljskog centra Željka Koluder Vlahinja informirala je župana o svim savjetodavnim i preventivnim aktivnostima u nadležnosti Centra. Obiteljski centar je počeo s radom 2007. godine, a danas je to institucija koja uz brojne aktivnosti ima između 300 i 400 korisnika godišnje te u čijem tim uz pravnicu i socijalnu radnicu radi i psihologinja. Velik broj preventivnih programa provodi se u odličnoj suradnji sa srednjim školama Županije, a dio rada odvija se i na terenu. Zato je Željka Koluder Vlahinja upozorila na problem prijevoza te zamolila Županiju da se uključi u nabavku službenog vozila. Župan Koren čestitao je ravnateljici i djelatnicama Međunarodni dan socijalnog rada te obećao da će zajedno sa suradnicima pronaći moguće rješenje ovog važnog problema.