Župan Darko Koren na sastanku o pripremama za popis stanovništva 2011.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 13. rujna, održan je sastanak u vezi provedbe priprema za popis stanovništva 2011. godine. Budući da je Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine u Narodnim novinama objavljen 24. srpnja, ostao je vrlo kratak rok za pripremu popisa. Zato je pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelena Unger na sastanak okupila predstavnike gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije, te im objasnila ciljeve i obim popisa i pritom naglasila što su u tome obaveze jedinica lokalne samouprave. Sastanku je prisustvovao i župan Darko Koren, koji je prema zakonu i predsjednik Županijskog povjerenstva za popis.

Nosioci ovog obimnog posla su područne službe Državne geodetske uprave (DGU). Popis će se provoditi od 1. do 28. travnja na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica, koje će DGU u obliku tehničke dokumentacije dostaviti Državnom zavodu za statistiku i županijskim popisnim povjerenstvima. Izrada tehničke dokumentacije za popis 2011. biti će najveća inventarizacija registra prostornih jedinica u njegovoj povijesti, te najobimnija i najsloženija obrada podataka do sada. Revidirati će se i podaci na razini gradova i općina naše županije, te se tu očekuje pomoć čelnika jedinica lokalne samouprave.

Pročelnica Unger istaknula je kako će to na kraju koristiti i samim općinama i gradovima za buduće apliciranje na strukturne fondove Europske unije, obzirom da se često traže ažurirani statistički podaci kao sastavni dio natječajne dokumentacije.