Započeli pregovori oko novog Kolektivnog ugovora

U petak 24. siječnja u prostorijama Županijske uprave održan je prvi sastanak Pregovaračkog odbora za obnovu Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije za novo četverogodišnje razdoblje.

Sastanak je otvorio župan Darko Koren kao predstavnik poslodavca, a prisustvovao je i zamjenik župana Ratimir Ljubić sa suradnicama. U ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, osim imenovanih članova i članica, sastanku je prisustvovala i predsjednica Sindikata Iva Šušković koja je nedavno izabrana na tu funkciju nakon dugogodišnjeg predsjednika Borisa Pleše.

Služba ureda župana