Zamjenik župana Sobota podržao projekte vinogradara

Zamjenik župana Darko Sobota sastao su se u utorak 27. ožujka u prostorima Županije s predstavnicima Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije Marijankom Ređepom i Marijanom Matočecom. Predstavnici županijskih vinogradara upoznali su zamjenika župana sa predstojećim projektima Zajednice u kojima se tako očekuje i aktivno uključivanje Županije.

Najznačajniji projekti o kojima je bilo riječi su predstojeća 10. Županijska izložba vina koja će se ove godine održati 18. i 19. svibnja u Kloštru Podravskom, Dani otvorenih podruma Đurđevačke vinske ceste koji bi trebali biti održani uoči Picokijade, te osnivanje klastera vinogradara s područja Županije.

Zamjenik župana, inače i sam jedan od aktivnih vinogradara, pohvalio je ove projekte, te naznačio kao će se Županija u skladu s mogućnostima u njihovu realizaciju i uključiti. Kako je istaknuo ovi projekti nisu samo turističke naravi, već gospodarski projekti od šireg interesa za Županiju.