Zamjenik župana Pal pozdravio sudionike smotre projekata odgoja za ljudska prava

Prva Međužupanijska smotra projekata odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za predškolski odgoj i obrazovanje održana je u 22. ožujka u gradskoj vijećnici u Koprivnici. Učesnike stručnog skupa pozdravio je i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal. Suorganizator Smotre bio je Dječji vrtić Vrapčić iz Drnja, a uz goste iz Koprivnice, Drnja, Bjelovara, Peteranca, Varaždina, Kutine, Mačkovca i Ivanca skupu se obratila i viša savjetnica za predškolski odgoj mr. sc. Andreja Silić.

Kroz Smotru je predstavljeno nekoliko projekta: „Vatrogasci u akciji“, „Različitost nas obogaćuje“, „Djeca u prometu kao pješaci i putnici“.