Zamjenik župana Ivan Pal podržao preventivne programe

Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal sastao se s predstavnicama PU Koprivničko-križevačke Majom Vrbek i Tatjanom Židov. One su mu prezentirale rezultate provođenja različitih projekata za prevenciju nasilja s posebnim naglaskom na projekt „Nisi sam“. Radi se o osmišljenom programu prevencije nasilja među djecom i mladima koji je pokrenut u rujnu 2011. godine i fokusiran je na elektroničko nasilje i zaštitu od istog.

Velik uspjeh ova akcije pokazuje sve veći broj edukacija u školama te stalno zainteresiranost svih obrazovnih institucija za njegovo provođenje. Tom prilikom dogovoren je i nastavak suradnje između Županije, Vijeća za prevenciju i same PU Koprivničko-križevačke na ovom i sličnim programima. Zbog odličnih rezultata ovaj će program biti uskoro prezentiran i na nacionalnoj razini kao odličan primjer prevencije na lokalnoj razini i dobra praksa za sve ostale sredine koje ga žele slijediti.