Zamjenik župana Darko Sobota sastao se s načelnikom Općine Rasinja Danimirom Kolmanom

U sklopu redovitih sastanaka s načelnicima općina s područja Koprivničko-križevačke županije zamjenik župana Darko Sobota sastao se u srijedu 15. veljače s načelnikom Općine Rasinja Danimirom Kolmanom. Tema sastanka bila je obnova i asfaltiranje županijskih cesta na području općine, ali i vodoopskrba. Posebno se razgovaralo o dinamici i nastavku radova na dionici prometnice Prkos – Duga Reka.

Načelnik Danimir Kolman izvijestio je zamjenika župana i o daljnjim planovima za razvoj općine te o problematici s kojom se susreće u realizaciji.