Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika-Severić i drugi i Andrija Posavec