Zajednička sjednica dvaju radnih tijela Županijske skupštine

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održana je 16. ožujka zajednička sjednica dvaju radnih tijela Županijske skupštine, Antikorupcijskog povjerenstva i Savjeta za razvoj civilnog društva. Na dnevnom redu sjednice našao se prijedlog Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine, prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji te Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, kao i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije.
Cilj sazivanja zajedničke sjednice je davanje prijedloga i mišljenja, kao i zauzimanje zajedničkih stavova glede spomenutih općih akata, a čije se donošenje očekuje na sljedećoj sjednici Županijske skupštine. Izradi ovih akata prethodila je Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj 26/15.) koju je donio Hrvatski sabor, dok je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) uređeno ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, a čemu u prilog ide i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.
Radi osiguranja svih pobrojanih prava i obveza na područnoj (regionalnoj) razini provedena je rasprava i usuglašeni su tekstovi pojedinih akata.
Sjednici radnih tijela pridružio se i Damir Felak, predsjednik Županijske skupštine, dok su uvodna izlaganja pripremili Tomislav Babić, predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva i predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva, Sonja Hlebar.
Detaljnije obrazloženje svih prijedloga akata dala je Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove, a nakon kojeg su se u raspravu aktivno uključile članice i članovi sazvanih radnih tijela.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.