Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništio Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 18. travnja 2012. poništeno je Rješenje Županijskog poglavarstva od 6. ožujka 2009. o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, kojim je na to mjesto imenovan Denis Maksić iz Križevaca. Time je uvažena tužba tužiteljice Kristine Svržnjak iz Koprivnice protiv Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije, a Visoki upravni sud je Rješenje o imenovanju pročelnika poništio zbog nepoštivanja formalne procedure pri provođenju natječaja.

Župan Darko Koren je stoga, poštujući Odluku Suda, u propisanom roku od 8 dana od primitka presude, 8. lipnja 2012. donio Rješenje o prestanku službe pročelnika Denisa Maksića. Istog dana župan je donio i Odluku o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije raspisanog od Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije, te raspisao novi Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije koji će biti objavljen u „Narodnim novinama“ i na web stranicama Županije.