Velik broj tema na 19. sjednici Županijske skupštine

Devetnaesta sjednica Županijske skupštine održana je u ponedjeljak 19. ožujka u gradskoj vijećnici u Koprivnici. Vijećnici su donijeli odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije, a one će se dobitnicima uručiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije 13. travnja.

Odlučeno je da se nagrada za životno djelo uruči Antunu Šrameku iz Svetog Ivana Žabna za uspjehe u radu i osobite zasluge u pedagoškom radu. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije idu Podravskoj banci d.d. Koprivnica i Slavku Kuzmiću iz Imbriovca, dok će nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini primiti Monika Kemenović iz Dijankovca i Sanja Benko iz Svetog Ivana Žabna. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije dodijelit će se Gradskoj knjižnici Đurđevac, Valentinu Rumeku iz Hlebina, Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica, Anđeli Lenhard Antolin iz Đurđevca i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Molve.

Na sjednici je nadalje prezentirano stanje sigurnosti na području Županije u 2011., a zatim se razmatralo izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. Razmatrana su i izvješća o radu i financijskom poslovanju županijskih ustanova u 2011.: PORE Razvojne agencije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Zavoda za prostorno uređenje.

Vijećnicima su također predstavljena izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije, stanju i prijedlogu zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2011., te informacije o stanju u ratarstvu i elementarnim nepogodama tijekom 2011.

Prihvaćen je i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011., kao i izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe. Doneseni su zaključci o rasporedu sredstava Proračuna za donacije političkim strankama, te za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Županijska skupština je za novog člana Uprave tvrtke „Piškornica“ d.o.o. predložila dipl. ing. Mladena Jozinovića (dosadašnjeg savjetnika Uprave), te je razriješila i imenovala predsjednika i članove upravnih vijeća Županijske uprave za ceste Križevci, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.