Registri i baze podataka

 1. Evidencija o koncesionarima
 2. Evidencija o fizičkim i pravnim osobama koje su ishodile rješenje/licencu za pružanje socijalnih usluga
 3. Evidencija o osobama koje su ostvarile jednokratnu pomoć iz sredstava proračunske zalihe zbog socijalno-zaštitne potrebe
 4. Evidencija studentskih kredita
 5. Evidencija studentskih stipendija
 6. Adresar škola
 7. Adresar udruga
 8. Knjiga odobrenih  tekućih pomoći i donacija
 9. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 10. Registar ugovora KKŽ
 11. Registar ugovora bagatelne/jednostavne nabave
 12. Plan nabave KKŽ
 13. Popis postupaka javne nabave u tijeku, i završenih postupaka
 14. Registar nekretnina u vlasništvu KKŽ, Popis najma, zakupa i korištenja nekretnina za potrebe KKŽ, Popis najma, zakupa i korištenja nekretnina u vlasništvu KKŽ, registar vrijednosnih papira u vlasništvu KKŽ
 15. Katalog akata
 16. Registar onečišćavanja okoliša
 17. Registar državnih potpora (vodi se kod Ministarstva financija)
 18. Registar subvencija kamata (vodi se kod Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 19. Evidenciju o ekonomskim pokazateljima gospodarstva županije, stanju nezaposlenosti, vanjsko-trgovinskoj razmjeni
 20. Registar posebnih linijskih prijevoza
 21. Dozvole za županijski linijski prijevoz putnika
 22. Evidencija fizičkih i pravnih osoba koji primaju potporu za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj
 23. ISGE (Informacijski sustav gospodarenja energijom) Koprivničko-križevačke županije
 24. SMIV (Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije) Koprivničko-križevačke županije
 25. Središnja lovna evidencija