Upozorenje – spaljivanje biljnog otpada i trave

Obzirom na vremenske prilike već su započeli radovi na poljoprivrednim zemljištima, uz koje je vezano i spaljivanje biljnog otpada i trave.

Iako do sada nisu zabilježeni veći događaji prilikom spaljivanja biljnog otpada i trave kod kojih je došlo do proširenja vatre na susjedne parcele, zahvaćanja vatrom mladih stabala drveća i sl. skrećemo pozornost žiteljima naše županije na pridržavanje propisanih odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Upozoravamo da je:

ZABRANJENO SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA I TRAVE NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG VJETRA, TE U BLIZINI ŠUMA I OBJEKATA PODLOŽNIH ZAPALJENJU.

DA BI SE IZBJEGLA MOGUĆNOST NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE, ZEMLJIŠTE NA KOJEM SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI 5 DO 10 METARA OD OSTALIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE POLJOPRIVREDNE KULTURE, I GRAĐEVINE PODLOŽNI ZAPALJENJU,

U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŠUME, NA UDALJENOSTI DO 200 METARA OD ŠUME MOŽE SE LOŽITI VATRA NA MJESTIMA I UZ PODUZIMANJE MJERA OPREZA ŠTO IH ODREDI PRAVNA OSOBA KOJA GOSPODARI ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM.

OSOBA KOJA VRŠI SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI MJESTO SPALJIVANJA SVE DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA.

U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE POTREBNO JE ODMAH IZVIJESTITI VATROGASCE (NA TEL.193), ŽUPANIJSKI CENTAR 112 (NA TEL.112) ili POLICIJU (NA TEL. 192 ) TE ZAPOČETI SA GAŠENJEM.

Zakonom o zaštiti od požara za nepridržavanje gore navedenih mjera propisana je novčana kazna za fizičku u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kn ako se radi o nehajnom izazivanju požara. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar te novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Isto tako i općinskim i gradskim odlukama propisane su novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 2.000,00 kn  za odgovorne osobe u pravnoj osobi do 500,00 kn, a za fizičke osobe do 200,00 kn.

Građani, poljoprivrednici, šumski radnici pridržavajte se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

VATROGASNA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE