U Županiji se sastali članovi Povjerenstva za kreditiranje studenata

Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije sastalo se u srijedu 8. prosinca u prostorijama Koprivničko-križevačke županije. Članovi povjerenstva razmatrali su zahtjeve za kreditiranje na poslijediplomskom studiju te 12 pojedinačnih zamolbi postojećih korisnika vezano uz redovno kreditiranje.

Donijeta je odluka o pomicanju crte na listi reda prvenstva tako da je omogućeno kreditiranje za dvoje novih korisnika.