U Županiji konstituirano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 10. prosinca, održana je konstituirajuća sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Lokalna dimenzija u politikama zapošljavanja čini sastavni dio Europskih smjernica zapošljavanja. To obuhvaća partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kojeg moraju ostvariti same zemlje članice Europske unije unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala.

Time se ostvaruje razmjena informacija i poticanje zajedničkih aktivnosti između uprave, poslodavaca, sindikata, obrazovnih ustanova i civilnog društva. Slijedom toga Hrvatski zavod za zapošljavanje inicirao je osnivanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Koprivničko-križevačkoj županiji i potpisivanje sporazuma o partnerstvu. Sporazum su potpisala 24 partnera između kojih su predstavnici Uprave, obrazovanja, strukovna udruženja i sindikati, te su izabrana tijela Lokalnog partnerstva.

Projekt se financira u sklopu IV. Komponente instrumenata pretpristupne pomoći IPA – Razvoj ljudskih potencijala, a na samom početku sve domaćine i goste pozdravio je župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren.