U opremanje kabineta i praktikuma Županija ulaže 320.000,00 kuna

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 3. rujna, sastali su se ovlašteni predstavnici Koprivničko-križevačke županije (kao naručitelja) kako bi otvorili pristigle ponude za opremanje kabineta i praktikuma srednjih škola.

Oprema se nabavlja za Učenički dom Križevci, te sljedeće škole: Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola Koprivnica, Strukovna škola Đurđevac i Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci. Ukupna vrijednost opreme koja se nabavlja je 320.000,00 kuna, a najviše se ulaže u praktikume za strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehniku, fiziku, biologiju, itd.

Na natječaj su pristigle tri ponude pa je u tijeku pregled dokumentacije i odabir one najpovoljnije.