U Križevcima održana 9. sjednica Županijske skupštine

Dana 13.svibnja 2014. u Gradskoj vijećnici u Križevcima održana je 9. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Među brojnim točkama dnevnog reda pozornost članova Županijske skupštine bila je usmjerena  na donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu te na donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014.godinu (jedinicama lokalne samouprave) gdje je župan Darko Koren dao detaljno obrazloženje.

Od točaka dnevnog reda valja istaknuti donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, zatim donošenje Odluke o donošenju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2016. godine te donošenje odluke o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Koprivničko-križevačke županije. Na kraju su razmatrana Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008-2015. godine, prikaz stanja u 2013. godini te razmatranje Informacija o radu i financijskim rezultatima županijskih zdravstvenih ustanova za 2013. godinu Opće bolnice „Tomislav Bardek“, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu, Ljekarni Koprivnica, Ljekarni Križevci te Informacija o radu i godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu. Također usvojeno je Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Križevci za 2013. godinu

Odsjek za komunikacije i protokol