Tribina povodom Međunarodnog dana žena

Povodom Međunarodnog dana žena je u koprivničkoj gradskoj vijećnici održana tribina, koju je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KKŽ s temom «Žene u politici nakon parlamentarnih i ususret lokalnim izborima». Nazočne je u ime županije pozdravio zamjenik župana Ivan Pal.

Predsjednica PZRS Verica Rupčić je dala prikaz sudjelovanja žena na političkoj sceni lokalne razine. U predstavničkim tijelima JLS žene su zastupljene sa 17,47%, u izvršnim tijelima sa 15,25%, a u županijskoj skupštini sa 29,27%. Brojke govore da su žene premalo zastupljene te da se mora intenzivno raditi kako bi se zastupljenost žena povećala s ciljem dostizanja zakonske obveze od 40%. Iznijela je i podatke o postotku žena na kandidacijskim listama na nedavnim izborima za sabor za 2.izbornu jedinicu, gdje je također evidentno da većina političkih stranaka nije poštivala zakonsku obvezu.

Gošća tribine, saborska zastupnica Gordana Sobol je govorila o participaciji žena u procesima donošenja odluka, o zakonskim i međunarodnim obvezama te je prezentirala zastupljenost žena u saboru i izvršnoj vlasti nakon parlamentarnih izbora. Udio žena zastupnica u saboru nakon izbora je 19,8%, što je 1,1% manje u odnosu na prošli saziv. Stvarna situacija je nešto bolja jer je uz direktni ulazak i s izvršenim zamjenama, u saboru trenutno 36 žena, odnosno 23,8%. Od 28 saborskih odbora samo 6 žena su predsjednice, a 4 potpredsjednice. U Vladi RH od 22 člana tek su 4 žene, dok jedna žena obnaša dužnost potpredsjednice od ukupno 4 potpredsjednikaVlade. U ministarstvima je 7 žena zamjenica ministara od ukupno 22, a od trenutno imenovanih 47 pomoćnika ministara i glavnih tajnika, 17 je žena. Iznijela je i podatke o participaciji žena u nacionalnim parlamentima regije, EU i na svjetskoj razini. Naglašena je potreba razlikovanja načelne od stvarne participacije žena u političkom i javnom životu jer je vidljivo lagano postepeno povećanje broja žena u predstavničkim tijelima na lokalnoj te stagnacija na nacionalnoj razini. Dokaz toj činjenici je izuzetno mali broj žena na rukovodećim mjestima izvršne vlasti na svim razinama. Posebni naglasak zastupnica Sobol je stavila na žene-političarke u borbi protiv korupcije jer se diljem svijeta pokazalo da je politička klasa poštenija što je više žena u aktivnoj politici, odnosno da države koje imaju veću zastupljenost žena u politici i gospodarstvu imaju nižu razinu korumpiranosti. Kroz aktivno sudjelovanje prisutnih u pitanjima, iskustvima i idejama doneseni su i zaključci. Potrebno je stvarati ženske koalicije-mreže, surađivati s udrugama civilnog društva, te u prvi plan staviti mjere koje će olakšati balans između privatnih obveza i karijere žena. I nadalje treba primjenjivati sustav kvota i zalagati se za «cik-cak» kandidacijske liste, promovirati veće uključivanje žena u politiku i inzistirati na rodno osjetljivom proračunu.

Na kraju je na prijedlog predsjednice PZRS Verice Rupčić zaključeno da je ova tribina početak ženske kampanje za lokalne izbore 2013.g. pod motom «Politika treba žene».

Upućena je i čestitka povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena svim ženama, majkama, suprugama i djevojkama, sa zahvalom na hrabrosti, znanju, požrtvovnosti, ustrajnosti i na svemu što čine da bi položaj žena u našem društvu bio bolji te time pridonose izgradnji boljega društva.