Stambeno zbrinjavanje izvan PPDS-a – Gagić Velinka, imenovanje opunomoćenika