Sufinanciranje programa iz područja kulture u 2012. – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, Programska djelatnost kulture za 2012. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2012. godinu, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2012. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata.

Raspored sredstava Proračuna Županije za 2012. godinu: Tekuće donacije – zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata