Stanje sigurnosti u Županiji na zadovoljavajućoj razini

Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici održalo je sjednicu u četvrtak 7. ožujka u prostorima Županije. Uz sazivača i predsjednika vijeća župana Darka Korena sjednici je prisustvovao i zamjenik župana Ivan Pal.

Nakon uvodne riječi župana načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke Darko Rep dao je kraći osvrt na stanje sigurnosti u protekloj godini. Istaknuo je kako statistički podaci pokazuju kako je stanje sigurnosti u odnosu na 2012. godinu poboljšano. To se iščitava iz podataka kako je smanjen broj kaznenih djela i remećenja javnog reda i mira u odnosu na 2011., manje je teško stradalih u prometnim nesrećama, te je smanjena stopa gospodarskog kriminaliteta.

Policijska uprava se u svojem radu značajno angažirala na planu prevencije, te je pokrenula i razne projekte u tom smjeru. O tim projektima su govorile sljedeće dvije policijske službenice zadužene za prevenciju. Maje Vrbek predstavila je projekt “Nisi sam” kojem je cilj sprečavanje nasilja među djecom i mladima, kao i prijedlog predstojećeg projekta koji se odnosi na ranjive društvene skupine. Predstavljanje same preventivne aktivnosti PU Koprivničko-križevačke predstavila je pak Tatjana Židov.

U raspravi koja je uslijedila članovi vijeća osvrnuli su se na konkretne probleme i opasnosti s kojima se u današnje vrijeme suočavanju razne ranjive skupine (djeca, mladi, starije osobe). Naročito je istaknuta važnost edukacije djece i roditelja o opasnostima koje vrebaju prilikom korištenja internetu i komunikacije na društvenim mrežama, kako bi se na vrijeme spriječili razni kriminalni događaji kojih je u današnjem društvu sve više.