Sjednica Županijske skupštine trajala do kasno u noć

Petnaesta sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u četvrtak, 29. rujna, u prostorima Veleučilišta u Koprivnici. Vijećnicima je na početku predstavljen ustroj novoformiranog Zavoda za hitnu medicinu, a prezentatori su bili ravnateljica koprivničke Opće bolnice Gordana Slavetić, ravnateljica županijskog Doma zdravlja Terezija Kolar i privremeni ravnatelj Zavoda Mladen Vuljak. Vijećnici su potom upoznati s Izvješćem o obavljenoj reviziji za 2010., koje je prihvaćeno, dok izvješća o korištenju sredstava proračuna za prvih šest mjeseci 2011. te korištenju sredstava proračunske zalihe nisu prihvaćena. Razmatrano je i izvješće o radu župana za prvo polugodište 2011. no i ono nije dobilo potreban broj glasova za prihvaćanje.

Županijska skupština je donijela Odluku o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Županija, Odluku o javnim priznanjima i Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada na području Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Među ostalim točkama dnevnog reda valja izdvojiti rasprave o analizi stanja i kretanja korisnika stalne pomoći na području Županije za 2010. i izvješće o turističkoj infrastrukture na području Podravine i Prigorja. Razmatrana su i izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2010. u kojima Županija ima udio: Piškornica d.o.o., Geopodravina d.o.o., PZC Varaždin d.d. i Ceste d.d. Bjelovar.

Županijska skupština je većinom glasova donijela rješenja o razrješenju starih i imenovanju novih članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, koji dolaze kao predstavnici osnivača. Također su razriješeni članovi upravnih vijeća županijskih zdravstvenih ustanova koji su predstavljali Županiju kao osnivača: Doma zdravlja, Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, Zavoda za javno zdravstvo, Ljekarni Križevci i Ljekarni Koprivnica. Novi članovi upravnih vijeća ovih ustanova nisu imenovani budući da predloženi kandidati nisu dobili dovoljan broj glasova vijećnika.

Nakon šestosatnog rada sjednica je u 22,00 sata prekinuta, a predsjednica Milica Fuček najavila je njen nastavak za ponedjeljak, 3. listopada, u 16,00 sati.