Sazvana 9. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 9. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

13. svibnja 2014. (utorak) u 16,00 sati
Sjednica
će se održati u KRIŽEVCIMA, I. Zakmardija Dijankovečkog 12, (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za  2013.,  s obrazloženjem,  
 2. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (jedinicama lokalne samouprave),     
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije  – Proračunska zaliha:        
  • a)      za ožujak 2014. godine,
  • b)      za travanj 2014. godine,
 4. Donošenje Odluke o donošenju Ciljane III. izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije  Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013. za 2014. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili udjele,   
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 9. Donošenje Odluke o donošenju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije  Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014. do 2016. godine,
 10. Donošenje Odluke o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije  Koprivničko-križevačke županije za  2014. godinu,
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 12. Raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,   
 13. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-2015., prikaz stanja u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Križevci za 2013. godinu,  s prijedlogom Zaključka,
 16. Donošenje Rješenja  o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama   Koprivničko-križevačke županije,  
 17. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta,
 18. Donošenje Zaključka o prodajnoj cijeni poslovnih udjela trgovačkog društva BISTRA d.o.o. Đurđevac,
 19. Razmatranje Informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  • a)      Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  • b)      Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  • c)      Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  • d)     Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  • e)      Ljekarni Koprivnica,
  • f)       Ljekarne Križevci,
 20. Razmatranje Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za razdoblje 01. 11. 2012. – 31. 12. 2013. godini, s prijedlogom Zaključka,
 21. Razmatranje Informacije o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 22. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE