Sazvana 5. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 12. studenoga  2013. (utorak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1.  Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 2.  Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,  
 3.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije,
 4.  Donošenje Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011. – 2013. godine,  
 5. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
 6.  Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 7.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,  
 8.  Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova/članica Savjeta za sigurnost prometa  na cestama Koprivničko-križevačke županije,  
 9.  Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije,
 11. Razmatranje Analize mogućnosti i kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,  
 12. Razmatranje Informacije o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka,
 13. Informacija župana o imenovanju članova – predstavnika osnivača u Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 14.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.