Sazvana 5. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

15. veljače 2021. (utorak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici,
Ulica hrvatske državnosti 10.

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. Proglašenje Počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije (jedna nagrada)
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (jedna nagrada)
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ (jedna nagrada)
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade)
  5. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade)
  6. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica)
 2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, s prijedlogom Zaključka
 4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju
 5. Donošenje Zaključka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
 6. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izmjene svrhe korištenja darovane nekretnine radi rušenja postojeće zgrade i izgradnje nove zgrade Učeničkog doma u Koprivnici
 7. Donošenja Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Općinom Virje
 8. Donošenje Odluke o nagrađivanju učenika i mentora za uspjeh na državnim i međunarodnim učeničkim natjecanjima
 9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici
 11. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 12. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 13. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu u Koprivničko-križevačkoj županiji
 15. Razmatranje Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini s prijedlogom Zaključka
 16. Razmatranje Izvješća za 2021. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Donošenje Akcijskog plana za sprječavanje korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022. do 2024. godine
 19. Razmatranje Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 20. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 21. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 22. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja programa EU projekti, s prijedlogom Zaključka
 23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 24. Razmatranje Izvješća o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka
 25. Razmatranje Informacije o radu Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije o aktivnostima u borbi protiv koronavirusa COVID-19 za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 26. Pitanja i prijedlozi članova

Materijali za skupštinu za preuzimanje