Sazvana 5. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 4. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 3. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,
 5. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o prodaji dionica Trgovačkog društva „Ceste“ d.d. Bjelovar,
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu,
 10. Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
 11. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 12. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje Domovinskog rata Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici,
 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova/članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije,
  Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije,
 15. Donošenje Zaključka o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini,
 16. Donošenje Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 17. Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 18. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenim od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede,
 19. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditu odobrenom za kreditiranje razvoja poljoprivredne proizvodnje s područja Koprivničko-križevačke županije,
 20. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite,
 21. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu,
 22. Proračunska zaliha za:
  a) rujan,
  b) listopad,
 23. Donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine,
 24. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.