Sazvana 4. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 4. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

22. studenoga 2021. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici,
Ulica hrvatske državnosti 10.

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine
 3. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 5. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Križevaca u korist Koprivničko-križevačke županije
 7. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja (na zemljištu kčbr. 595/2 k.o. Koprivnički Ivanec u korist HEP- Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb)
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 9. Donošenje Rješenja o predlaganju izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o.-regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju Savjeta za razvoj sigurnosti prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije
 11. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 12. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu na području Koprivničko-križevačke županije
 13. Donošenje Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 14. Donošenje Odluke o produljenju važenja Socijalnog plana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016.-2021.
 15. Razmatranje Izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije
 17. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 18. Pitanja i prijedlozi.

Materijali za skupštinu za preuzimanje