Sazvana 3. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 3. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

23. rujna 2021. (četvrtak) u 16,00 sati.
Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici, Ulica hrvatske državnosti 10

 1. Razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije
 3. Informacija o radu Stožera civilne zaštite Koprivničko – križevačke županije o aktivnostima u borbi protiv COVID-19 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 4. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka
 5. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastava i Programa zaštite i spašavanja za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 6. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja“ s prijedlogom Zaključka
 7. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka  
 8. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Energetika i prometna infrastruktura“ u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka   
 9. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“ u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 10. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera po Programu „Vodno gospodarstvo“ u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka   
 11. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. „Piškornice“ d.o.o.-Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,
  2. PZC-a Varaždin d.d.
 12. Razmatranje Izvješće o rezultatima provedbe „Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.“ za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka
 13. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka  
 14. Razmatranje Izvješća o Ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u godini, s prijedlogom Zaključka
 15. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka
 16. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 17. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije 2017.-2020. godina, s prijedlogom Zaključka
 18. Razmatranje Izvješća o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 19. Razmatranje Izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 20. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 21. Razmatranje Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 22. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključak
 23. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 24. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2020. godini, s prijedlogom Zaključka
 25. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključak
 26. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017.-2020. s prijedlogom Zaključka za 2020. godinu
 27. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 28. Donošenje Odluke o istupanju Koprivničko-križevačke županije iz Hrvatske mreže zdravih gradova
 29. Donošenje Rješenje o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji
 30. Donošenje Zaključka o prihvaćanju osnivanja prava građenja na nekretninama Općine Koprivnički Ivanec u korist Koprivničko-križevačke županije
 31. Donošenje Zaključka o utvrđenju interesa i davanju suglasnosti na zakup bez natječaja poslovnog prostora Osnovne škole Koprivnički Bregi
 32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije
 33. Pitanja i prijedlozi članica i članova

Materijali za skupštinu za preuzimanje