Sazvana 26. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 26. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

31. ožujka (srijeda) u 12,00 sati.
Sjednica će se održat će se elektroničkim putem od 12,00 do 15,00 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,
  2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030.,
  3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o mrtvozorstvu,
  4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
  5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije  na nekretnini u svom vlasništvu koja se nalazi na kč.br. 808 upisane u zk.ul.br. 1943 k.o. Hlebine,
  6. Pitanja i prijedlozi članica i članova

Materijali za skupštinu za preuzimanje.