Dnevni red 24. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić sazvala je 24. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 9. ožujka 2017. (četvrtak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:

a) proglašenje počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije,
b) Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
c) Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
d) Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
e) Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
f) Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,

 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljenje javih potreba u predškolskom odgoju na području jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o županijskim porezima,
 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu,
 1. Donošenje Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/122 – „Virje“ na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/126 – „Podravske Sesvete“ na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj:

1. VI/110 – „Kuzminec“,
2 VI/111 – „Legrad“,
3. VI/112 – „Gola-Gotalovo“,
4. VI/113 – „Đelekovec“,
5. VI/114 – „Drnje-Torčec“,
6. VI/115 – „Peteranec-Sigetec“,
7. VI/116 – „Hlebine“,
8. VI/117 – „Rasinja“,
9. VI/118 – „Koprivnica“,
10. VI/119 – „Koprivnički Bregi“,
11. VI/120 – „Novigrad Podravski“,
12. VI/121 – „Molve“,
13. VI/123 – „Hampovica“ ,
14. VI/124 – „Đurđevac“,
15. VI/125 – „Kalinovac“,
16. VI/127 – „Prugovac“,
17. VI/128 – „Kloštar Podravski“,
18. VI/129 – „Lipovica“,
19. VI/130 – „Mala Mučna“,

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu, –
 1. Donošenje Strategije razvoja palijativne skrbi u Koprivničko-križevačko županiji za razdoblje 2017.-2020. s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj  županiji za 2016. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunska zaliha za prosinac 2016., s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „ Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Programa 1007 Komunalno gospodarstvo u 2017. godini,
 1. Informacija o izmjeni člana Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica,
 1. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.