Sazvana 24. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 24. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 25. veljače (četvrtak) u 12,00 sati. Održat će se elektroničkim putem, radi zaštite od prijenosa i širenja bolesti COVID-19.

Dnevni red:

1. Donošenje Izmjena i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,

2. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,

3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
3.1 Proglašenje Počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije (jedna nagrada),
3.2 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (jedna nagrada),
3.3 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ (jedna nagrada),
3.4 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade),
3.5 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dvije nagrade),
3.6 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (pet zahvalnica),

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,

5. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,

6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela,

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana razvoja održivog turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji,

8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,

9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,

10. Razmatanje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih drugih akata u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2020. godini s prijedlogom Zaključka,

11. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu,

12. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

13. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

14. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

15. Razmatranje Izvješća za 2020. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine s prijedlogom Zaključka,

16. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

17. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „EU projekti“ za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

18. Razmatranje Izvješća o izvršenju plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda u 2020. godini s prijedlogom Zaključka,

19. Razmatranje Izvješća o prirodnim nepogodama u 2020. godini na području Koprivničko-križevačke županije s prijedlogom Zaključka,

20. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,

21. Razmatranje Izvješća o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2020. godini s prijedlogom Zaključka,

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja,

23. Donošenje Izmjena i dopuna Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Koprivničko-križevačke županije,

24. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu,

25. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije,

26. Donošenje Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije,

27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u:
27.1. Đurđevcu–Jurici Vidoviću,
27.2. Đurđevcu-Larysi Japparava,
27.3. Koprivnici-Jeleni Galović,
27.4. Koprivnici-Violeti Novoselec,
27.5. Koprivnici-Ivani Jukić Bardek,
27.6. Križevcima-Jeleni Princip,
27.7. Križevcima-Dijani Berend,

28. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka darovanja zgrade (konačište) u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe izgradnje Učeničkog doma u Koprivnici,

29. Donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka, Općini Gornja Rijeka u svrhu projektiranja i izgradnje objekta za rješavanje socijalnih potreba stanovnika Općine Gornja Rijeka

30. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednjoj školi Koprivnica,

31. Donošenje:
31.1. Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
31.2. Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,

32. Pitanja i prijedlozi i članova i članica.

Materijali za skupštinu za preuzimanje.