Sazvana 22. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić sazvala je 22. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 3. listopada 2016. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Informacija o aktualnom stanju u „Piškornici“ d.o.o., Regionalnom centru za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, s prijedlogom zaključka,
 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2016. godine,
 1. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o zaduženju Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 1. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu,
 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.  godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 1. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/107-„Prigorje“,
 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:

a) lipanj 2016. godine,
b) srpanj 2016. godine,
c) kolovoz 2016. godine,

 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji školskog stana na adresi Ulica M. P. Miškine 1a, Đelekovec,
 1. Informacija o imenovanju Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
 1. Informacija o imenovanju Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 1. Pitanja i prijedlozi članica i članova Županijske skupštine.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.