Sazvana 22. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 22. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 30. studenoga 2020. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u DOMU MLADIH u Koprivnici, Ulice hrvatske državnosti 10.

D N E V N I    R E D:

 

 1. a) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, b) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata sa 31. 12. 2019. godine,
 2. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 4. Donošenje Statutarne odluke o dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije,
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, do isteka mandata tekućem sazivu,
 7. Donošenje Odluke o produljenju važenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine za 2021. godinu,
 8. Donošenje Odluke o produljenju važenja Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine za 2021. godinu,
 9. Donošenje Odluke o produljenju važenja Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2019. do 2020. godine za 2021. godinu,
 10. Donošenje Odluke o produljenju važenja Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma  u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine,
 11. Donošenje Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave,
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu,
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u institucionalnoj, gospodarskoj i kulturnoj djelatnosti između Koprivničko-križevačke županije (Republika Hrvatska) i Općine Centar (Republika Sjeverna Makedonija),
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. do 2025. godine,
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije projekta „Koprivničko-križevačka županija -prijatelj djece“ za razdoblje od 2020. do 2022. godine,
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije,
 17. Donošenje Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu sa trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije,
 19. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 20. Razmatranje Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini, s prijedlogom Zaključka,
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Danijeli Šunjić-Mahović, dr.med.dent. na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u Gradu Koprivnici,
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji zemljišta u k.o. Fodrovec,
 23. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 24. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

Materijali za skupštinu za preuzimanje.