Sazvana 21. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić sazvala je 21. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 7. srpnja 2016. (četvrtak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za 2015. godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora broj 06101 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/101-Križevci,
 1. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. u 2015. godini s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 2. Razmatranje Informacije o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunska zaliha za:
 • travanj 2016.,
 • svibanj 2016.,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br. 91 i k.č.br. 94. k.o. Kloštar Podravski,
 1. Pitanja i prijedlozi članova i članica

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.