Sazvana 20. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 20. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 14. rujna 2020. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u DOMU MLADIH u Koprivnici, Ulice hrvatske državnosti 10.

D N E V N I    R E D:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije  za prvo polugodište 2020. godine,
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za  razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka,
 4. Razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 9. Donošenje  Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 11. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 12. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje Domovinskog rata Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 14. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta,
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije,
 16. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu,
 17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u gradu Koprivnici:
  1. Mirku Rabađiji, dr.med.dent.,
  2. Željki Rabađija, dr.med.dent.,
  3. Kruni Vedrišu, dr.med.dent.,
  4. Janji Horvat, dr.med.dent.,
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Veljku Ivanušiću, dr.med., na promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Općini Gornja Rijeka,
 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Općine Kloštar Podravski na nekretnini u svom vlasništvu koja se nalazi na k.č. br. 91 i k.č.br. 94 upisane u z.k.ul.br. 2609 k.o. Kloštar Podravski,
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na kčbr. 1648/11 i 1648/15, zk ul. 4726 k.o. Rasinja u korist Koprivničko-križevačke županije,
 21. Pitanja i prijedlozi članova i članica.

Materijale možete vidjeti OVDJE.