Sazvana 2. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 2. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

6. rujna 2021. (ponedjeljak) u 16,00 sati.
Sjednica će se održati u Domu mladih u Koprivnici, Ulica hrvatske državnosti 10

 

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o početku mirovanja mandata članova i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu
 3. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, s prijedlogom Zaključka
 4. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 8. lipnja 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 5. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka
 6. Razmatarnje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka
 7. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i godišnji obračun za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 8. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka
 9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
  2. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
  3. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
  4. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
  5. Ljekarni Koprivnica
  6. Ljekarne Križevci
 10. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2020. godinu, s prijedlogom Zaključka
 11. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka
 12. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2021. godine
 13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine
 14. Donošenje Odluke o osnivanju Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji
 16. Donošenje Zaključka o utvrđenju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Ministarstvom financija, Poreznom upravom, bez provođenja javnog natječaja
 17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bočkovec
 18. Donošenje Izmjene i dopune Programa 1015 Lovno gospodarstvo i šumarstvo za 2021. godinu
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
  1. Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  2. Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  3. Odbora za vodno i komunalno gospodarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  4. Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  5. Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  6. Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  7. Odbora za branitelje Domovinskog rata Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  8. Odbora za predstavke građana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  9. Odbora za razvoj lokalne samouprave Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
  10. Odbora za međunarodnu i međužupanijsku suradnju Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 21. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 22. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 23. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije
 24. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije
 25. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 26. Donošenja Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 27. Izbor članova i članica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije
 28. Pitanja i prijedlozi članica i članova

Materijali za skupštinu za preuzimanje