Sazvana 19. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 19. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 15. veljače 2016. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 2. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  5. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 1. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji pod nazivom „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije“,
 2. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine,
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o   ustanovljenju Zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ na području Koprivničko-križevačke županije
 6. Donošenje Odluke o ustanovljenju Zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/109 – „Ruševac “ na području Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 11. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međužupanijsku suradnju Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 12. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 13. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 14. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 15. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 16. Donošenje Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta,
 17. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Koprivničko-križevačku županiju,
 18. Donošenje Plana zaštite i spašavanja za Koprivničko-križevačku županiju,
 19. Donošenje Plana civilne zaštite za Koprivničko-križevačku županiju,
 20. Donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti Koprivničko-križevačke županije 2016.-2018. godine,
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, o sudjelovanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u osnivanju Klastera malih poduzetnika Koprivničko-križevačke županije,
 22. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
 23. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:
  1. studeni 2015. godine,
  2. prosinac 2015. godine,
  3. siječanj 2016. godine,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 2. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinaciji za ljudska prava za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 3. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,
 4. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Razmatranje Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,
 6. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

 

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.