Sazvana 18. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 18. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 26. studenoga 2015. (četvrtak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 2. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu za redovito financiranje rada političkih stranaka,
 5. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije Autohtonoj-hrvatskoj stranci prava,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
 8. Donošenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016. do 2018. godine,
 9. Donošenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2016. do 2018. godine,
 10. Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Đurđevac II“,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta javno-privatnog partnerstva „Koprivničko-križevačka županija – škole“,
 12. Donošenje Odluke o neproduljenju Ugovora broj 06101 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/1 – „Križevci“,
 13. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka za:
  1. rujan 2015. godine,
  2. listopad 2015. godine,
 14. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga dopuna Mreže hitne medicine,
 15. Razmatranje Izvješća o stanju očuvanosti i zaštite prirode na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2010.-2014. godine, s prijedlogom Zaključka,
 16. Razmatranje Izvješća o elementarnim nepogodama u 2014. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 17. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednjoj školi Koprivnica,
 18. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovne škole Fran Koncelak Drnje,
 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretnini k.č.br. 331/2 s OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec na Općinu Đelekovec,
 20. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite,
 21. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu,
 22. Informacija o donošenju Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
 23. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.